Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prodziekan ds. nauki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej została niedawno nową przewodniczącą Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN na kadencję 2024-2027.

Profesor Justyna Kobylarczyk kieruje Katedrą Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej). Na co dzień zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z opracowaniem interdyscyplinarnych metod badawczych dotyczących oceny jakości środowiska zamieszkania, w tym uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych.
Gratulujemy! 😊
 

Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk intensywnie współpracuje z naukowcami z takich krajów jak: Chiny, Niemcy, Rumunia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Włochy. Jest członkinią Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, a obecnie jego przewodniczącą. Należy również do Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

więcej informacji