Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

blog KKŚM

 

                                                                                                        KOMUNIKAT NR 1

 

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Urbanistyki Politechniki Krakowskiej

informuje, że przystąpiła do organizacji

Międzynarodowej Konferencji

pt. ŚRODOWISKO MIEJSKIE

Inteligentny model współpracy: UCZELNIA – SAMORZĄD – BIZNES

która odbędzie się 20-21 października 2017 roku w Nowym Sączu.

 

Konferencja powstaje przy ścisłej współpracy środowisk samorządowych i biznesowych Małopolski.

Zapraszamy do szerokiej dyskusji na temat możliwości, form i efektów współpracy środowisk naukowych,

samorządowych i biznesowych służącej kształtowaniu zrównoważonego środowiska miejskiego.

Z uwagi na fakt, iż konferencję organizuje Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego jednym z obszarów dyskusji

będzie problematyka obszarów mieszkaniowych – urbanistyki, architektury i lokalnej polityki mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane niebawem w komunikacie nr 2.

 

dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca

 Komisarz Konferencji

 

 prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

                                         Kierownik Katedry kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

              gschneid@pk.edu.pl

 

kontakt:

+48 (12) 628 20 22

a-32@pk.edu.pl

www.kksm.pl

informacje          organizatorzy          formularz

 

 

                                                                                                        Announcement  1

 

The Chair of Housing Environment  -  Institute of Urban Design of Cracow University of Technology,

is pleased to announce that the organization is now starting for an International Conference:

CITY ENVIRONMENT

A Smart Model of Cooperation:

UNIVERSITY – LOCAL AUTHORITIES – BUSINESS

planned for 20-21 October 2017 in Nowy Sącz.

 

The Conference is being organized in cooperation with the City Council of Nowy Sącz, MMC BRAINVILLE and administrations and business organizations from the Małopolska Voivodeship.

We invite contributions to a wide discussion on the possibilities, forms and effects of cooperation between universities, local governments and private companies for creating a sustainable city environment.

Since the Chair of Housing Environment is the main organizer of the Conference,

the main subjects of discussion will be issues concerning housing areas – urban planning and design, architecture and local housing policy.

Further more detailed information will be provided in the next announcement.

 

 

D.Sc., Ph.D., arc. Krystyna Paprzyca

Curator of the Conference

 

  Prof., D.Sc., Ph.D, arch Grażyna Schneider-Skalska

                                                          Head of the Chair of Housing Environment

              gschneid@pk.edu.pl

 

contact:

+48 (12) 628 20 22

a-32@pk.edu.pl

www.kksm.pl

information          organizers          formullar

projekt: Piotr Celewicz