Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Pracownicy Katedry:

___

Danuta

Kupiec-Hyła

dr inż. arch.

adiunkt

naukowo-dydaktyczny

e-mail: danutahyla@gmail.com

tel: 12 628 20 22

p.216, ul. Podchorążych 1

projekt: Piotr Celewicz