INFORMACJE

ORGANIZATORZY

RADA NAUKOWA

PLIKI DO PODBRANIA

PATRONATY

 • ORGANIZACJA

  Organizacja Międzynarodowej Konferencji pt. ŚRODOWISKO MIEJSKIE. Inteligentny model współpracy: UCZELNIA – SAMORZĄD – BIZNES, która odbędzie się 20 i 21 października 2017 roku w Nowym Sączu, jest odpowiedzią na wyzwania jakie rodzi XXI wiek: potrzebę kształtowania zrównoważonego miejskiego środowiska zamieszkania i konieczność poszukiwania rozwiązań innowacyjnych oraz wymóg kształtowania i usprawniania modelu współpracy różnych „aktorów” współtworzących przestrzeń wokół nas. Jest wynikiem docenienia wagi tych wyzwań przez organizatorów Konferencji i ich wieloletniej współpracy.

   

  Uczestnicy konferencji podejmą próbę stworzenia modelu współpracy uczelni,  samorządu i lokalnego biznesu. Wskażą, mamy nadzieję, obszary, impulsy, narzędzia i procedury, które pozwolą nadać współpracy charakter ciągły.

  Przyszłość rozwoju miast i wysoka jakość życia zależą od rozwoju biznesu, działań samorządów i świadomości  mieszkańców. Badania naukowe i kształcenie nowych kadr prowadzone na uczelni powinny wspierać te obszary, a z kolei ze strony biznesu, samorządów i mieszkańców można oczekiwać impulsów dla podejmowania badań, tworzenia wizji i projektów.

  Integracja wszystkich obszarów i osób biorących udział w kształtowaniu środowiska miejskiego jest bardzo istotna w dobie kończących się środków unijnych i presji poszukiwania możliwości rozwoju miast. Integracja jest niezbędna dla osiągnięcia wspólnych celów, a architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne to dziedziny, w których wielostronna współpraca jest konieczna i niezmiernie ważna.

   

  Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup do szerokiej dyskusji na temat możliwości, form i efektów współpracy środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych służącej kształtowaniu zrównoważonego środowiska miejskiego.

  Oczekujemy, iż dyskusja skupi się na następujących zagadnieniach:

  •  pokazaniu efektów dotychczasowej dwu i trójstronnej współpracy w rozwiązywaniu problemów przestrzennych, społecznych, inwestycyjnych miast;
  • wskazaniu i przedyskutowaniu barier organizacyjnych, prawnych i mentalnych utrudniających współpracę;
  • wyartykułowaniu nowych potrzeb i możliwości oraz oczekiwań ze strony środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych;
  • podjęciu próby stworzenia modelu lub modeli współpracy odpowiadającym obszarom zagadnień przestrzennych, inwestycyjnych, społecznych.

  Z uwagi na fakt, iż konferencję organizuje Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego oczekujemy, że ważnym obszarem dyskusji będzie współdziałanie na rzecz wspólnego kształtowania obszarów mieszkaniowych – urbanistyki, architektury i lokalnej polityki mieszkaniowej.

  Grażyna Schneider – Skalska

  Prof. dr hab. inż. arch., Kierownik Katedry

   

   

  Krystyna Paprzyca, dr hab. inż. arch. – Kurator

  Justyna Kobylarczyk, dr hab. inż. arch., Prof. PK – Kurator

   

  Ryszard  Nowak

  Prezydent Miasta Nowy Sącz

   

   

  Mirosław Trzupek, mgr inż. arch. - Kurator

 • MIEJSCE KONFERENCJI

   

  Konferencja odbywa się w  MMC Brainville ul. Myśliwska 2, 33-300 NOWY SĄCZ

   

ORGANIZATORZY:

 

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO

 

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej:

Grażyna Schneider-Skalska Kierownik Katedry

 

Kuratorzy:

Krystyna Paprzyca KKŚM,

Justyna Kobylarczyk KKŚM

 

 

Sekretarz naukowy:

 

 

 

Sekretarz organizacyjny:

Logistyka i finanse:

 

Komitet organizacyjny :

Sekretarz organizacyjny:

 

 

 

 

Wizerunek:

Kontakty z mediami:

 

Zespół redakcyjny :

 

 

 

 

Kontakt:

 

 

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA

 

Ryszard Nowak

Prezydent Miasta Nowego Sącza

 

 

Mirosław Trzupek UM Nowy Sącz

 

 

 

 

Krystyna Paprzyca,

Justyna Kobylarczyk

 

Zbigniew Kęsek

Małgorzata Rekuć

 

 

Zbigniew Kęsek KKŚM

Józef Kantor UM Nowy Sącz

Paweł Tor, Wojciech Sumlet, Karolina Wieja, Martyna Bednarz – KKŚM,

Justyna Olesiak, Urszula  Górka – UM Nowy Sącz

 

Piotr Celewicz

Patrycja Haupt

 

Jarosław Huebner

Elżbieta Kusińska, Piotr Broniewicz , Maria Lubelska

Paprzyca Krystyna – krystyna.paprzyca@xl.wp.pl

Paweł Tor - konferencjakksm2017@gmail.com

 

Małgorzata Rekuć – a-32@pk.edu.pl

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grażyna Schneider-Skalska,  prof. dr hab. inż. arch.

Bać Zbigniew , prof. dr inż. arch.

Bieńkowski Wiesław , prof. dr rektor WSB NLU

Bonenberg Wojciech, prof. dr hab. inż. arch.

Celadyn Wacław , prof. dr hab. inż. arch.

Cygnar Mariusz, dr hab. inż. prof. nadzw., rektor PWSZ

Franta Anna , dr hab. inż. arch. prof. PK

Gaczoł Andrzej , dr hab. inż. arch. prof. PK

Gyurkovich Jacek , prof. dr hab. inż. arch. , Dziekan WA PK

Gyurkovich Mateusz , dr hab. inż. arch.

Gzell Sławomir, prof. dr hab. inż. arch., Przewodniczący KAiU PAN

Jagiełło-Kowalczyk Magdalena, dr hab. inż. arch. prof. PK

Kantarek Anna , dr hab. inż. arch. prof. PK

Kobylarczyk Justyna , dr hab. inż. arch. prof. PK

Kujawski Woytek , arch.  Integrative Solutions Group, Ottawa, Kanada

Niezabitowska Elżbieta, prof. dr hab. inż. arch.

Paprzyca Krystyna , dr hab. inż. arch.

Paszkowski Zbigniew , prof. dr hab. inż. arch.

Przesmycka Elżbieta , prof. dr hab. inż. arch.

Romaniak Krystyna , dr hab. inż. arch. prof. PK

Seruga Wacław , prof. dr hab. inż. arch.

Stachura Ewa , dr hab. inż. arch. prof. Nadzwyczajny, Rektor PWSZ w Raciborzu

Tingting Chen,, Ph.D.

Węcławowicz-Bilska Elżbieta , dr hab.inż.arch.

Węcławowicz-Gyurkovich Ewa ,prof. dr hab. inż. arch.

Zachariasz Agata , dr hab. inż. arch. prof. PK

Złowodzki Maciej , prof. dr hab. inż. arch.

Żychowska Maria Jolanta , prof. dr hab. inż. arch.

 

Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza

Chwierut  Janusz - Prezydent Miasta Oświęcim

Ciepiela  Roman - Prezydent Miasta Tarnowa

Fyda  Paweł, burmistrz miasta Grybowa

Golba Jan , dr ,burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Gromala Małgorzata, wójt gminy Podegrodzie

Janeczek Zbigniew , burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój

Kiełbasa Stanisław ,dr inż., wójt gminy Nawojowa

Kolawiński Stefan - Burmistrz  Miasta Bochnia

Krok Piotr , wójt gminy Grybów

Lelek Jacek , burmistrz Starego Sącza

Reśko Dariusz , dr,  burmistrz Krynicy – Zdroju

Siedlarz Kazimierz,  wójt Gminy Kamionka Wielka

Skiba Jan -  Burmistrz Miasta i Gminy Zwierzyniec

Skowron Leszek , wójt gminy Korzenna

Starzec Zbigniew - Starosta Oświęcimski

Żak Tomasz - Burmistrz Andrychowa

Jawor Bożena , przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza

Gwiżdż Jerzy zastępca  prezydenta Nowego Sącza

Koterba Elżbieta, arch. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Piech Wojciech zastępca  prezydenta  Nowego Sącza

Król Witold , konserwator zabytków

Kukla Paweł , prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej

Kurp Maciej Prezes Zarządu Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

Florek Ryszard , prezes firmy Fakro

Kordek Leszek , prezes spółki Norlys

Mańkowski Krzysztof , prezes firmy Thermaleo

Studziński Jerzy przezes zarządu firmy Dako

Szostkiewicz  Małgorzata przezes zarządu MMC Brainville

Wiśniowski Andrzej , prezes firmy Wiśniowski

Patronat honorowy:

 

Minister Nauki i Szkolnictwa  Wyższego Jarosław Gowin

Ministerstwo Finansów  Wiceminister Wiesław Janczyk

Wojewoda  Małopolski Piotr Ćwik

Marszałek Województwa Małopolskiego  Jacek Krupa

Prezydent Krakowa  prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Rektor Politechniki Krakowskiej  prof. dr hab. inż.  Jan Kazior

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

 Prorektor PK ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Prorektor PK ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek

Prorektor PK ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK

Prorektor PK ds. kształceni dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Dziekan Wydziału Architektry PK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK

dr hab. inż. arch.  Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

Małopolska Okręgowa Izba Architektów

Towarzystwo Urbanistów Polskich

 

 

Partnerzy:

 

KONSPOL

NORLYS

WIŚNIOWSKI

AGC Polska

MMC BRAINVILLE

Colormetric

Fagerhult

T3 Atelier

 

Patronat medialny:

 

Regionalna Telewizja Kablowa

Nasza Telewizja Sądecka

RDN Małopolska

Telewizja Polska TVP3

Tygodnik DTS

Tygodnika MiastoNS

Gazeta Krakowska

Miesięcznik Nasza Politechnika

Miesięcznik Builder

ZPR Media

Architektura i Biznes (A&B)

 

 

projekt: Piotr Celewicz