projekt: Piotr Celewicz

informacje

formularz zgłoszenia

organizatorzy

terminarz

rada programowa

Patroni konferencji:

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

 

 

 

Wojewoda  Małopolski

 

 

 

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

 

 

 

Rektor Politechniki Krakowskiej  prof. dr hab. inż.  Jan Kazior

 

 

 

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

 

Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek

 

Prorektor ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK

 

Prorektor ds. kształceni dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK