Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH

rozwój, przekształcenia, rewitalizacja

prowadzone przez

Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy

Miastem Krakowem i Politechniką Krakowską

nowa rekrutacja

projekt: Piotr Celewicz