Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

zapraszamy studentów na webinar

 • Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

     Ideą przewodnią działalności Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, jest jedność architektury i urbanistyki, uznanie za priorytetowe kształtowanie zdrowego środowiska życia człowieka we wszystkich skalach i aspektach, dążenie do wielowątkowego traktowania przestrzeni począwszy od problematyki miasta i dzielnicy do wzajemnych relacji funkcjonalno-przestrzennych w małym zespole urbanistycznym, z równorzędnym traktowaniem kompozycji przestrzennej w skali urbanistycznej i architektonicznej w nawiązaniu do ducha miejsca i kontekstu.

   

    Twórczość pracowników Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego charakteryzuje się dużą różnorodnością działań obejmujących prace teoretyczne, naukowo-badawcze, projekty ideowe, koncepcyjne i realizacyjne. Podejmowana problematyka dotyczy zarówno skal planistycznych, dużych zespołów urbanistycznych w tym szczególnie mieszkaniowych w aspektach programowych i przestrzennych, a także obiektów towarzyszących aż do zagadnień detalu urbanistycznego i architektonicznego, a uzupełniana jest licznymi wystąpieniami na forum publicznym, publikacjami i wystawami.

 • Pracownicy:

  badawczo-dydaktyczni:

  prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

  prof. dr hab. inż. arch.  Justyna Kobylarczyk

  prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

  prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

  dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK

  dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

  dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK

  dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK

  dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK

  dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich

  dr inż. arch. Wojciech Sumlet

  mgr inż. arch. Agnieszka Żabicka

  dydaktyczni:

  dr inż. arch. Jarosław Huebner, prof. PK

  dr inż. arch. Zbigniew Kęsek, prof. PK

  dr inż. arch. Piotr Celewicz

  dr inż. arch. Elżbieta Kusińska

  dr inż. arch. Maria Lubelska

  mgr inż. arch. Piotr Broniewicz

  mgr inż. arch. Julian Franta

  mgr inż. arch. Miłosz Kowalski

  mgr inż. arch. Małgorzata Petelenz

  mgr inż. arch. Paweł Tor

 • Historia

  Rodowód Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, podobnie jak całego Instytutu Projektowania Urbanistycznego sięga początków Wydziału Architektury, a jej pracownicy starają się kontynuować bogatą tradycję tworzoną przez tak znane postaci jak Adolf Szyszko-Bohusz – pierwszy dziekan Wydziału, profesorowie Tadeusz Tołwiński, Gerard Ciołek, Włodzimierz Gruszczyński, Zbigniew Wzorek, Zygmunt Mieszkowski czy Janusz Trojanowski i wielu innych. Tradycja ta wywodzi się z czasów, kiedy pierwszą siedzibą Wydziału w latach 1945-47 był Wawel, szczególne miejsce w skali Krakowa i Polski. Od roku 1945 do 1954 Wydział Architektury wchodził w skład Akademii Górniczo-Hutniczej i dopiero w roku 1954 uchwałą Rady Ministrów, Wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji zostały przekształcone w samodzielną uczelnię Politechnikę  Krakowską, która od 1947 roku mieści się w budynku przy ulicy Warszawskiej.

  Od samego początku istnienia Wydziału Architektury problematyka projektowania osiedli mieszkaniowych i budynków mieszkalnych była obecna w jego profilu dydaktycznym i naukowym. W połowie lat 60-tych w ramach Katedry Projektowania Budynków Mieszkalnych powstał Zakład Projektowania Zespołów Mieszkaniowych, kierowany przez profesora Witolda Cęckiewicza. W wyniku powołania w roku 1970 struktury instytutowej problematyka projektowania zespołów mieszkaniowych znalazła swoje miejsce w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, a następnie w Instytucie Projektowania Urbanistycznego.

  Ważnym momentem w historii Katedry było powstanie w 1990 roku Zespołu Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego utworzonego przez dr hab. inż. arch. Wacława Serugę z dr inż. arch. Anną Palej, dr inż. arch. Grażyną  Schneider-Skalską i mgr inż. arch. Grażyną Hanuszek-Partyłą. Zespół ten w lutym 1992 roku został przekształcony w Zakład Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego, a w roku 2000  przyjął obecną formę Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Rok 1990 uważany jest tym samym za początek historii tej jednostki prowadzonej przez ten cały okres przez profesora Wacława  Serugę, który w roku 2013 z nadania pracowników Katedry otrzymał tytuł Honorowego Kierownika Katedry, a kierownictwo jednostki objęła profesor Grażyna Schneider-Skalska.

  W 2002 roku Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego wraz z Instytutem Projektowania Urbanistycznego przeniesiona została z budynku przy ulicy Warszawskiej do nowej siedziby przy ulicy Podchorążych 1, gdzie mieści się obecnie.

projekt: Piotr Celewicz