Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Uwaga !!!

Rok 2 zajęcia w terenie, poniedziałek godzina 9.00 ul. Sołtysowska 47,  róg z ul. Podbipięty

 

 • Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

   

   Ideą przewodnią działalności Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, jest jedność architektury i urbanistyki, uznanie za priorytetowe kształtowanie zdrowego środowiska życia człowieka we wszystkich skalach i aspektach, dążenie do wielowątkowego traktowania przestrzeni począwszy od problematyki miasta i dzielnicy do wzajemnych relacji funkcjonalno-przestrzennych w małym zespole urbanistycznym, z równorzędnym traktowaniem kompozycji przestrzennej w skali urbanistycznej i architektonicznej w nawiązaniu do ducha miejsca i kontekstu.

   

    Twórczość pracowników Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego charakteryzuje się dużą różnorodnością działań obejmujących prace teoretyczne, naukowo-badawcze, projekty ideowe, koncepcyjne i realizacyjne. Podejmowana problematyka dotyczy zarówno skal planistycznych, dużych zespołów urbanistycznych w tym szczególnie mieszkaniowych w aspektach programowych i przestrzennych, a także obiektów towarzyszących aż do zagadnień detalu urbanistycznego i architektonicznego, a uzupełniana jest licznymi wystąpieniami na forum publicznym, publikacjami i wystawami.

 • Pracownicy:

  prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska

  prof. dr hab inż. arch. Wacław Seruga, prof. zw.

  dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK

  dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

  dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca

  dr inż. arch. Piotr Celewicz

  dr inż. arch. Jarosław Huebner

  dr inż. arch. Zbigniew Kęsek

  dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła

  dr inż. arch. Elżbieta Kusińska

  dr inż. arch. Patrycja Maciejowska-Haupt

  dr inż. arch. Małgorzata Solska

  mgr inż. arch. Grażyna Hanuszek-Partyła

  mgr inż. arch. Piotr Broniewicz

  mgr inż. arch. Paweł Tor

  mgr Małgorzata Rekuć

  więcej...

 • Historia

  Rodowód Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, podobnie jak całego Instytutu Projektowania Urbanistycznego sięga początków Wydziału Architektury, a jej pracownicy starają się kontynuować bogatą tradycję tworzoną przez tak znane postaci jak Adolf Szyszko-Bohusz – pierwszy dziekan Wydziału, profesorowie Tadeusz Tołwiński, Gerard Ciołek, Włodzimierz Gruszczyński, Zbigniew Wzorek, Zygmunt Mieszkowski czy Janusz Trojanowski i wielu innych. Tradycja ta wywodzi się z czasów, kiedy pierwszą siedzibą Wydziału w latach 1945-47 był Wawel, szczególne miejsce w skali Krakowa i Polski. Od roku 1945 do 1954 Wydział Architektury wchodził w skład Akademii Górniczo-Hutniczej i dopiero w roku 1954 uchwałą Rady Ministrów, Wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji zostały przekształcone w samodzielną uczelnię Politechnikę  Krakowską, która od 1947 roku mieści się w budynku przy ulicy Warszawskiej.

  Od samego początku istnienia Wydziału Architektury problematyka projektowania osiedli mieszkaniowych i budynków mieszkalnych była obecna w jego profilu dydaktycznym i naukowym. W połowie lat 60-tych w ramach Katedry Projektowania Budynków Mieszkalnych powstał Zakład Projektowania Zespołów Mieszkaniowych, kierowany przez profesora Witolda Cęckiewicza. W wyniku powołania w roku 1970 struktury instytutowej problematyka projektowania zespołów mieszkaniowych znalazła swoje miejsce w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, a następnie w Instytucie Projektowania Urbanistycznego.

  Ważnym momentem w historii Katedry było powstanie w 1990 roku Zespołu Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego utworzonego przez dr hab. inż. arch. Wacława Serugę z dr inż. arch. Anną Palej, dr inż. arch. Grażyną  Schneider-Skalską i mgr inż. arch. Grażyną Hanuszek-Partyłą. Zespół ten w lutym 1992 roku został przekształcony w Zakład Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego, a w roku 2000  przyjął obecną formę Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Rok 1990 uważany jest tym samym za początek historii tej jednostki prowadzonej przez ten cały okres przez profesora Wacława  Serugę, który w roku 2013 z nadania pracowników Katedry otrzymał tytuł Honorowego Kierownika Katedry, a kierownictwo jednostki objęła profesor Grażyna Schneider-Skalska.

  W 2002 roku Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego wraz z Instytutem Projektowania Urbanistycznego przeniesiona została z budynku przy ulicy Warszawskiej do nowej siedziby przy ulicy Podchorążych 1, gdzie mieści się obecnie.

projekt: Piotr Celewicz