logo-z-marginesem

Space for Integration-Nature, Heritage, People

Założeniem projektu jest uwzględnienie podłoża kulturowego oraz włączenia społecznego rozumianego jako wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami (osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnością) w projektowaniu wnętrz przy założeniu dostępności, zasad projektowania uniwersalnego oraz wielokulturowości. Prawidłowo zaprojektowane wnętrze umożliwia osobie z niepełnosprawnością ruchową komfortowe funkcjonowanie i ułatwienie rozwoju. Wnętrze może również mieć wpływ na emocje, zatem z myślą o osobach z niepełnosprawnościami psychicznymi istotne jest świadome dysponowanie przestrzenią, kolorem czy oświetleniem, które mogą korzystnie wpłynąć na wspomaganie leczenia stanów lękowych, niepokoju, stresu czy przygnębienia. Uwzględnienie problemu wielokulturowości w projektowaniu wnętrz może pozytywnie wpłynąć na aspekt przenikania się kultur. Program zakłada zgłębianie praktyk dotyczących projektowania wnętrz w innych kulturach, aby uczulić przyszłych projektantów na potrzeby użytkowników przestrzeni i wskazać kierunki możliwych zapożyczeń np. siedziska na podłodze inspirowane wnętrzami Japonii, czy minimalizm środków wyrazu jak we wnętrzach skandynawskich.

Cele podstawowe projektu:

  • wprowadzenie na uczelni elementów włączenia społecznego do projektowania wnętrz,
  • uaktualnienie oferty edukacyjnej, lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy,
  • nawiązanie lub zacieśnienie współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji.

Rezultaty projektu:

  • metodologia kursu dla studentów,
  • materiały e-learningowe,
  • praca badawcza.

Grupą docelową ma być kadra Partnerów, pedagodzy specjalni, studenci.

LINK