regalia

Spotkanie z twórcą marki Regalia Panem Wojciechem Sobierańskim

regalia Nasz gość z malowniczej Warmii 11 stycznia 2024 roku opowiedział o możliwościach drewna, jako materiału wykończeniowego przedstawił jak można je wykorzystać wielokrotnie w ramach filozofii swojej manufaktury. Seminarium badawczo-dydaktyczne, którego tematem było ponowne użycie drewna, jako materiału budowlanego oraz wykończeniowego odbyło się w ramach działalności Laboratorium Przekształceń Środowiska Mieszkaniowego odbyło się. Wg raportu: Circularity Gap Report Poland of 2022 Polska gospodarka, w tym sektor budowlany opiera się jedynie w 10 procentach na materiałach ponownie używanych, do czego nakłaniają zalecenia Unii Europejskiej. Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania i przetwarzania drewna przedstawił właściciel marki Regalia Pan Wojciech Sobierański. Przedstawił on studentom oraz kadrze współczesne rozwiązania dla wnętrz z materiałów pochodzących z odzysku. Podczas prezentacji uczestnicy mieli okazję obejrzeć próbki materiałów oraz zadać pytania na temat możliwości wykorzystania materiałów i mebli produkcji firmy Regalia.

https://regalia.eu/

https://www.facebook.com/regaliastaredrewno/?locale=pl_PL