Galeria projektów

Rok 2 – 2020/21 st. I sem. 3 – Galeria wyróżnionych prac studentów realizujących przedmiot: Projektowanie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.