Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Magdalena
Jagiełło-Kowalczyk

prof. dr hab. inż. arch.
profesor
e-mail: magdajagiellok@interia.pl
tel: 12 628 20 22
p.221, ul. Podchorążych 1

Urodzona w Krakowie. Studia ukończyła na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę doktorską pod tytułem „Kształtowanie osiedli mieszkaniowych o charakterze ekologicznym” wykonała pod kierunkiem prof. Wacława Serugi. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych otrzymała w 2013 roku. Podstawą przewodu habilitacyjnego była monografia „ Koordynacja środowiskowa w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych”. W roku 2014 została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej.

   Zajmuje się zagadnieniami związanymi z założeniami Green Architecture stanowiącymi składowe idei rozwoju zrównoważonego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w formie książkowej, monografii i publikacji w wydawnictwach naukowych oraz wielu referatów na konferencje, sesje i seminaria.

Od 2003 współredaguje z prof. W. Serugą cykliczne, naukowe Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego „Środowisko Mieszkaniowe. Housing Environment”, od 2015 jest również z redaktorem naczelnym wydawnictwa „Archivolta”. Jest współautorką stron www. wspomnianych wydawnictw. Brała i bierze udział w realizacji grantów KBN i międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz prac badawczych Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego z  wyodrębnionymi zadaniami samodzielnymi. Jest organizatorką i współorganizatorką konferencji, seminariów, sesji naukowych, warsztatów, konkursów architektonicznych, wystaw prac studenckich i wystaw pokonkursowych oraz autorką i współautorką kilkudziesięciu projektów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i aranżacji wnętrz mieszkalnych i biurowych.

     Od 2005 sprawuje opiekę naukową nad Studenckim Kołem Naukowym GROW działającym  przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego IPU WA PK. Jako autorka wykładów, programów nauczania, pomocy dydaktycznych realizuje programy dydaktyczne w oparciu o założenia projektowania zintegrowanego wykorzystującego BIM (Building Information Modeling).