Małgorzata Solska

Małgorzata Solska
dr inż. arch.
adiunkt
naukowo-dydaktyczny
e-mail: msolska@pk.edu.pl
tel: 604 095 956
p.220, ul. Podchorążych 1

Architekt – urbanista z wykształcenia, nauczyciel akademicki  na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Środowiska, adiunkt w KKŚM. Sekretarz naukowy Sekcji Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego KUiA O/PAN w Krakowie, członek TUP, b. członek SARP O/Kraków (m.in. organizacja jubileuszu 100-lecia, krakowskiej części Kongresu UIA- 1981, pilotaż grup wizytujących). W latach 1989-95 założyciel i kierownik Ośrodka Informacji Naukowej WA, w ramach którego: organizacja wystaw krajowych i międzynarodowych, dydaktycznych i popularyzatorskich, jubileuszowych na Jubileusz 50-lecia PK, w ramach uczestnictwa w pracach Uczelnianego Komitetu ds. Jubileuszu, autorka projektu powszechnie znanego logo uczelni PK; także współcześnie członek  Zespołu ds. Jubileuszu 70-lecia PK, podzespół opracowujący informacyjno wizualną część Jubileuszu. Obecnie od 15 lat koordynator prac zespołu ds . planów zajęć dydaktycznych.

      Uczestnik konferencji  tematycznych; Komisarz konferencji naukowych IPU – KKŚM: Zakopane 2004 i Kraków 2007.

     Okresowa współpraca z biurem projektowym, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, a także szkolnictwem stopnia średniego, liceum ogólnokształcącym i technikum. Od lat egzaminator maturalny.  Aktywność społeczna w środowisku uczelni, to: członek RU ZNP, okresowo Komisji Socjalnej, członek KR PKZP, a także społeczna działalność w środowisku wspólnoty zamieszkania i okresowo w radach rodziców szkół  ogólnych i muzycznych (elementy wizualno plastyczne, organizacja imprez).

      Humanista z urodzenia, upodobania i reżimu życia. Zainteresowania: badanie odcieni przemian i innowacji techniczno kulturowych;  kultura Europy i sztuk współczesnych koloryt szeroki, fotografia dokumentalna i muzyka harmoniczna; świat ‘sióstr i braci mniejszych’; strofy i apostrofy, wreszcie – Człowiek i jego odcienia charakterolo-giczne w krajobrazie dnia codziennego.