Maria Lubelska

Maria Lubelska
dr inż. arch.
adiunkt dydaktyczny
e-mail: mlubelska@pk.edu.pl
tel: 12 628 20 22
p.220 ul. Podchorążych 1

urodziła się w Krakowie i skończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Studium Dziennikarskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w tymże mieście. W trakcie studiów architektonicznych miała okazję uczyć się na Universidad Politecnica w Madrycie.

Jej praktyka zawodowa wiąże się z projektowaniem wnętrz w Warszawie, Krakowie i Bielsko-Białej.

Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Profesora Wacława Serugi pod tytułem: „Architektura humanitarna – wybrane zagadnienia” została obroniona w 2015 roku na WA PK.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół architektury społecznie zaangażowanej, w tym architektury humanitarnej i socjalnej. Szczególnie ciekawi ją kształtowanie relacji między architektem a przyszłym użytkownikiem jego prac oraz społeczne oddziaływanie architektury.