o nas

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Ideą przewodnią działalności Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, jest jedność architektury i urbanistyki, uznanie za priorytetowe kształtowanie zdrowego środowiska życia człowieka we wszystkich skalach i aspektach, dążenie do wielowątkowego traktowania przestrzeni począwszy od problematyki miasta i dzielnicy do wzajemnych relacji funkcjonalno-przestrzennych w małym zespole urbanistycznym, z równorzędnym traktowaniem kompozycji przestrzennej w skali urbanistycznej i architektonicznej w nawiązaniu do ducha miejsca i kontekstu.

 

Twórczość pracowników Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego charakteryzuje się dużą różnorodnością działań obejmujących prace teoretyczne, naukowo-badawcze, projekty ideowe, koncepcyjne i realizacyjne. Podejmowana problematyka dotyczy zarówno skal planistycznych, dużych zespołów urbanistycznych w tym szczególnie mieszkaniowych w aspektach programowych i przestrzennych, a także obiektów towarzyszących aż do zagadnień detalu urbanistycznego i architektonicznego, a uzupełniana jest licznymi wystąpieniami na forum publicznym, publikacjami i wystawami.

Pałac w Łobzowie


pracownicy2024
Pracownicy KKŚM