Patrycja Haupt

Patrycja Haupt
dr hab. inż. arch. prof. PK
profesor PK
e-mail: phaupt@pk.edu.pl
tel: 12 628 20 22
p.220, ul. Podchorążych 1

Urodzona w Krakowie. Studia ukończyła na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę doktorską przygotowaną pod opieką naukową prof. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz pt. Schody. Element przestrzeni architektonicznej obroniła 13 grudnia 2006 r.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rolą naturalnych elementów kompozycji w kształtowaniu przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również tematyka związana z tendencjami proekologicznymi w projektowaniu i ich wpływem na obraz współczesnej przestrzeni miejskiej.

Z działalnością naukową związany był również udział pod kierunkiem dr hab. inż arch. Grażyny Schneider-Skalskiej prof. PK w programie w europejskim projekcie badawczym SusPurPol – „Blueprint” dla polityki planowania i zaopatrzenia w rozwoju zrównoważonego budownictwa w ramach projektu Green Growth – operacji ramowej INTERREG3C, jako zarządzający polską częścią projektu. Studia realizacji europejskich realizowane podczas wyjazdów studialnych wspierają badania własne nad elementami kompozycji architektoniczno-urbanistycznej, a także współczesnym środowiskiem mieszkaniowym.

Jako ekspert i moderator brała udział w realizacji międzynarodowego projektu USER realizowanym w metodologii działań URBACT II, przez Urząd Miasta Krakowa, którego głównym celem było stawienie czoła wyzwaniu jakim jest projektowanie miejskich przestrzeni publicznych i nakreślanie celów planowania przestrzennego w świetle gwałtownych zmian w sposobie użytkowania miasta.

W ramach projektu rehabilitacji krakowskich osiedli wielkopłytowych wzięła udział w opracowaniu metody diagnozy funkcjonalno-przestrzennej w ramach projektu pilotażowego działań rewitalizacyjnych na osiedlach Ugorek i Olsza II wykonanych przez zespół w składzie:

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk – kierownik zespołu; prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska – ekspert; dr inż. arch. Patrycja Haupt; dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja; mgr inż. arch. Wojciech Sumlet; mgr inż. arch. Paweł Tor; Studenckie Koło Naukowe Projektowania Zrównoważonego, a przedstawionych w publikacji „Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna osiedli Olsza II i Ugorek w Krakowie”.

Od 2004 roku jako Komisarz Konkursu organizuje coroczną edycję ogólnopolskiego studenckiego konkursu pt. Wnętrze – Światło – Cień, który poprzez projektowanie wnętrz mieszkalnych wraz z oświetleniem pozwala łączyć teorię z praktyką już od pierwszego roku studiów.

Jako współopiekun Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego jest współorganizatorką krajowych i międzynarodowych konferencji studenckich z cyklu Arch-Eco oraz interdyscyplinarnych warsztatów projektowych z udziałem gości z polskich i zagranicznych uczelni.

Ponadto w ramach pracy dydaktycznej i twórczej jest organizatorką i współorganizatorką konferencji, warsztatów, konkursów architektonicznych, wystaw prac studenckich i pokonkursowych oraz autorką i współautorką projektów architektoniczno-budowlanych, a także graficznych i fotografii.