Rok I

A.1-1
PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE I
PROWADZĄCY PRZEDMIOT:
Prof. dr hab. inż. arch. JUSTYNA KOBYLARCZYK