Pracownicy

PRACOWNICY NAUKOWO – DYDAKTYCZNI

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
prof. dr hab. inż. arch.  Justyna Kobylarczyk
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK
dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK
dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK
dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich
dr inż. arch. Wojciech Sumlet
mgr inż. arch. Agnieszka Żabicka

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

dr inż. arch. Jarosław Huebner, prof. PK
dr inż. arch. Zbigniew Kęsek, prof. PK
dr inż. arch. Piotr Celewicz
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
dr inż. arch. Maria Lubelska
mgr inż. arch. Piotr Broniewicz
mgr inż. arch. Julian Franta
mgr inż. arch. Miłosz Kowalski
mgr inż. arch. Małgorzata Petelenz
mgr inż. arch. Paweł Tor

PRACOWNICY EMERYTOWANI

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, profesor zw.
dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła, adiunkt
mgr inż. arch. Grażyna Hanuszek-Partyła, starszy wykładowca
dr inż. arch. Małgorzata Solska, adiunkt

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr inż. Zofia Dudek
mgr inż. arch. Przemysław Pałka