Pracownicy

pracownicy KKŚM 2023

PRACOWNICY NAUKOWO – DYDAKTYCZNI

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
prof. dr hab. inż. arch.  Justyna Kobylarczyk
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK
dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK
dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich
dr inż. arch. Wojciech Sumlet
dr inż. arch. Agnieszka Żabicka

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

dr inż. arch. Jarosław Huebner, prof. PK
dr inż. arch. Zbigniew Kęsek
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
dr inż. arch. Piotr Celewicz
dr inż. arch. Maria Lubelska
dr inż. arch. Piotr Broniewicz
dr inż. arch. Julian Franta
dr inż. arch. Małgorzata Petelenz
dr inż. arch. Paweł Tor
mgr inż. arch. Miłosz Kowalski

PRACOWNICY EMERYTOWANI

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, profesor zw.
dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła, adiunkt
mgr inż. arch. Grażyna Hanuszek-Partyła, starszy wykładowca
dr inż. arch. Małgorzata Solska, adiunkt

dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

mgr inż. Zofia Dudek